Övriga tjänster

 • Rekrytering av säljande personal
 • Stöd/Coach till ledning/försäljningsansvarig
 • Skapa nytt utbildningskoncept i säljande företag
 • Föreläsare
 • Skapa säljande företags- presentationer som hjälper säljaren i dialogen med kund och för processen framåt och snabbare mot avslut

 

Tjänster

Exempel på process/genomförande för att öka er försäljning

 1. Strategiöversyn
  Ledningen tillsammans med Uppdraget, kommer gemensamt fram till:
 1. Beslut om upplägg, omfattning och genomförande

Beslut om Mål, dvs. vad förväntas ske efter Uppdragets insatts. Vad vill kunden se för förändringar? (I ökade intäkter, inställning hos säljare, ökningskrav e.dyl)

3.  Exempel på insatserna ser olika ut naturligtvis, men kan tex vara en blandning av:

 1. Utvärdering och överlämning
  Uppfyllda Mål och förväntningar
  Beslut om fortsatta insatser och överlämning från Uppdraget till ansvarig i organisationen,
  vilket innebär att det blir en långsiktig förbättring. Processen skall fortsätta framåt även
  när Uppdraget har lämnat över.