TRR 2002- 2004
Föreläsningar för Ledningsgrupp, Projektledare samt Work-shop för ”Starta-eget-grupper”
Vår 2009
Föreläsningar om Rätt Mental Inställning, samt ”Sälj in dig själv”