Svensk Byggtjänst 2009
Analys av kundservice, utbildningar och coachning med syfte att förbättra
samt ge merförsäljning och ökad försäljningsinriktning i teamet
September 2009
Ledare och föreläsare under deras sälj - kickoff 50 personer