Stockholms Universitet 2006 - 2007
Analys av organisation/ omorganisation. Rapport samt åtgärdsförslag