Stensnäs Kursgård vår-höst 2009
Utveckling av konferenssäljare samt strategiskt bollplank till ledningen
Proaktiv försäljning med mycket bra konkreta resultat