Lyftet 100% 2008
Kvinnligt företagande, coachning
Föreläsningar/workshops med egna företagare om Försäljning

- Vad tycker Projektledare Mia Werthén ?
Camilla Söderlund skapar stort förtroende för både sig själv och sitt förhållande till marknadsföring och försäljning, redan i planeringen och så fort hon kommer innanför dörren. Lugnt och metodiskt får hon med alla i försäljningens grundprinciper och utvecklar snabbt engagemang och delaktighet i gruppen. Camilla ser alla och ser till att alla deltagare får pröva hur bl a kundnytta och argumentation fungerar i deras egen vardag. Hon ser till att det blir konkret och hennes långa och breda erfarenhet ger både goda exempel och många skratt. Jag vill gärna personligen rekommendera Camilla till marknadsföring och försäljningsuppdrag i framtiden.
Mia Werthén, Projektledare 100% Lyftet