Eniro AB
2001-2004
Sälj och kundsupportutbildningar

Eniro 118 118 AB Säljutbildningar,sambesök.
Framtagning och implementering av ny Kundpresentation/flipp