DirekTronik vår-höst 2009
Säljutbildningar, samt mentor/bollplank till säljchef och ledning