Compro Media 2001
– tidningar,internetsiter,guider,kataloger
– 15 telefonsäljare-advanced, 2-3 fältsäljare samt kundsupport och grafisk ateljé. Bollplank till ledningsgruppen
Grundutbildningar, fortlöpande påbyggnad för all personalsäljutvecklingsprogram, utvecklingssamtal, coachning, sambesök
Hösten – 04 inhyrd som Säljchef/Coach 1 dag i veckan. Arbetat med Compro sedan -01