ALMI Företagspartner 2006 - 2007
Enkel försäljningsteknik för innovatörer. Två dagarskurser.