HSB Södertörn oktober 2009
Ledare och föreläsare under deras sälj - kickoff 50 personer